• Scrum Guide Refresh 2016
    Scrum Guide Refresh 2016

    Highlights Webinar Ken en Jeff

Scrum Guide Refresh 2016 highlights

Recent, juli 2016, hebben Jeff Sutherland en Ken Schwaber, de makers van het Scrum Framework, via een Webinar de updates van de Scrum Guide gepresenteerd. Je kan zien dat Jeff en Ken al meer dan 20 jaar bezig zijn met Scrum en nog steeds verbeteringen doorbrengen aan het Scrum Framework.

Dit blog beschrijft in het kort een aantal van de onderwerpen die zijn langskomen in het Webinar, zoals Scrum Values, Refinement (voorheen Grooming), Estimation en Scaling.

Scrum Guide Values

Dit is een van de grootste toevoegingen aan de nieuwste versie van de Scrum Guide: de vijf Scrum Values:

Scrum Guide Values

Volgens Ken is het naleven en uitvoeren van deze 5 normen en waarden van groot belang voor een succesvolle Scrum implementatie.

Refinement

Voor veel Scrum team leden is dit verplichte kost. En terecht, volgens Jeff en Ken, want het is absoluut noodzakelijk voor teams om afhankelijkheden, complexiteit en onzekerheid te identificeren. Jeff en Ken benadrukken wel dat Refinement ook in de nieuwe Scrum guide geen event is en dat de flexibiliteit van het team nodig is om Refinement goed uit te voeren. Bij bedrijven zijn Ken en Jeff verschillende implementaties tegengekomen; van terugkerende events tot een vast onderdeel van het dagelijks werk.

Focus op Delivery, niet het Scrum-spel

Jeff geeft nog maar een keer aan dat bij veel bedrijven waar zij als Scrum goeroe langskomen de diepere gedachten achter Scrum nog niet begrepen word. Het doel van Scrum is niet om goed te zijn in het uitvoeren van Scrum. Het doel van Scrum is het leveren van waardevolle software aan je klanten. Als je zelf in een Agile omgeving met Scrum werkt kijk dan maar eens hoe Scrum succes gemeten word; Meten ze hoe goed er invulling gegeven wordt aan Scrum of ligt de focus op werkende software opleveren aan klanten?

Estimation

Jeff geeft aan dat er heel wat discussie plaatsvind over de manier van Estimation en de impact op Delivery. Hij ziet een spectrum voor zich waar aan de ene kant van het spectrum Estimating in Hours (levert meeste vertraging op richting Delivery). Dan komt No Estimation (levert ook vertraging op richting Delivery). Aan de andere kant van het spectrum staan User Stories + Story Points + Tasking. Dit is snel en versnelt Delivery. Maar het gebruik van Small User Stories + Points is het snelst en levert de meeste tijdswinst richting Delivery.

De sleutel is hier de Stories zo klein te maken dat afhankelijkheden, complexiteit en onzekerheid naar boven komen. Dit zijn precies de items die voor veel vertraging zorgen als ze verborgen blijven in de User Stories. Je kunt dit als team niet helemaal voorkomen, maar dit zijn wel aanpakken waarmee deze vertragingsfactoren eerder gedetecteerd worden.

Scaling

Bij grote bedrijven die Scrum geadopteerd hebben komt vroeg of laat het probleem van Scaling naar boven. Ken geeft aan dat de manier van aanpak zeer sterk afhankelijk is van de situatie, er is niet 1 oplossing. Het gevaar schuilt hem in het creëren van te veel overhead. En tegenovergesteld in het maskeren van fundamentele Scrum implementatie problemen (low-level impediments) op team niveau.

Ik hoop dat dit blog reden is om te kijken naar de implementatie van Scrum in je eigen omgeving.
Bedankt voor het lezen!

Maarten Witteman

De meest recente versie is te vinden op http://www.scrumguides.org/. Het webinar is terug te kijken op https://vimeo.com/174440638.