• De evolutie van Agile
    De evolutie van Agile

De evolutie van Agile

“It’s not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change.” – Charles Darwin

Software-ontwikkeling is nu ruim een halve eeuw gemeengoed in onze wereld, het lijkt echter voor vele partijen lastig om dit op een professionele en voorspelbare manier te doen. Een duidelijk en recent voorbeeld hiervan zijn natuurlijk de mislukte/minder succesvolle projecten bij de overheid.

De overstap van het V-model en de Watervalmethode, waar dikke pakken papier werden geschreven die niemand las, naar een meer iteratieve/Agile manier van werken heeft wel een slag in professionaliteit gegeven.

Zo lijkt tegenwoordig Scrum de nieuwe standaard te zijn geworden, of het nu logisch is in het project of niet. Voor velen geldt Agile = Scrum. Scrum is echter ook een behoorlijk strak keurslijf waarin je moet acteren. Natuurlijk kan dit voor mensen veilig voelen, “ik doe het toch volgens het boekje”, echter dit is zeker geen garantie voor een succesvol project.

Het stemt mij hoopvol dat ik her en der ook steeds meer Kanban gebruikt zie worden. Natuurlijk zijn er overeenkomsten met Scrum, echter ook duidelijke verschillen. Waarschijnlijk de meest in het oog springende dat er geen gebruik gemaakt wordt van sprints. Wat mij echter het meest aanspreekt is dat er binnen Kanban veel kan maar niet veel opgelegd wordt. Dit betekent dat het proces heel gemakkelijk aangepast kan worden aan de behoeftes binnen het project.

Wat is er dan precies nodig binnen een project?
Dat is juist iets waar de JBF-methode om de hoek komt. Voor diegene die niet bekent zijn met de JBF-methode: Jan Boeren Fluitjes-methode: Ondanks dat de JBF-methode een veel gebruikte term is, bestaat er geen definitie voor. De kern bestaat echter uit intuïtief te werk gaan en hier vooral zelf na te denken en afwegingen te maken binnen de context die van toepassing is. Je dus niet laten leiden door allerlei managementmodellen. De JBF-methode past uitstekend in een flexibel Agile model als Kanban omdat je bij de JBF-methode ook de flexibiliteit hebt die noodzakelijk is om succesvol te zijn.

Conclusie van dit alles is mijns inziens dat wij niet, zoals bijvoorbeeld in de auto-industrie, de kwaliteit tot een extreem hoog niveau kunnen trekken als wij maar de juiste procedures inrichten. Nee, dat past niet binnen een creatief proces als software-ontwikkeling. Het verschil van een succesvol project zit juist in de mensen. Wanneer zij gefaciliteerd worden om hun kennis, kunde, creativiteit en ervaring in de projecten in te brengen zullen veel meer projecten tot een succesvol einde worden gebracht. Hierbij ondersteunt door methodieken als waterval, Scrum, Kanban, XP, etc..

Dit zet natuurlijk druk op de eigen professionaliteit van de mensen en gelukkig zijn steeds meer mensen bewust van hun eigen aandeel in het succes en nemen ze hun verantwoordelijkheid. Mijn beeld is dat software-ontwikkeling niet alleen een beroep is maar ook een passie moet zijn, waarbij vanuit de passie vaak een groot vakmanschap wordt ontwikkeld.

Marc Woolderink
marc.woolderink@www.profit4cloud.nl
06-12495208