• Werkwijze
    Werkwijze

Profit4Talent heeft de know-how en kent de kanalen om de juiste talenten voor u te vinden! Wij leiden ze vervolgens voor u op om zo hun potentieel maximaal tot bloei te laten komen. Ons concept is voor u zonder risico’s, grote inspanningen en investeringen vooraf.

Profit4Talent neemt voor u het grootste deel van het werving- en selectietraject uit handen. Kandidaten die door ons geschikt worden bevonden, hebben voordat we aan het traject gaan beginnen eerst natuurlijk nog wel een gesprek met u of één van uw werknemers.

Na het succesvol afronden van de opleiding stromen de trainees op detacheringsbasis in binnen uw organisatie. Dit betekent concreet een inzetperiode van 12 tot 18 maanden. Op het vlak van begeleiding verzorgt een ervaren en professionele coach de inhoudelijke begeleiding van de professionals. Voor de persoonlijke begeleiding benadert de coach de trainees vanuit de persoonlijke kant (competenties) en kan eventueel bijstaan bij evaluatie- en beoordelingsgesprekken. Tijdens de inzetperiode staat de ontwikkeling van de professional niet stil; de kennis wordt actief actueel gehouden en verbreed.

Na de inzetperiode kunt u de professional vrijblijvend en kosteloos overnemen in een vast dienstverband. Er vindt daarbij uiteraard een gedegen overdracht plaats door de coach van de betreffende professional!